Privacyverklaring

Marie-Elize gaat zorgvuldig om met jouw privacy en de persoonlijke gegevens die je via deze website deelt. In deze privacyverklaring geven we antwoord op de belangrijkste vragen rondom jouw persoonsgegevens. Mocht je naar aanleiding van deze verklaring vragen hebben, neem dan contact op met Marie-Elize door een e-mail te sturen naar info@marie-elize.nl.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom?
Marie-Elize verwerkt bepaalde persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van deze website en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van deze persoonsgegevens:

Bij het invullen van het contactfomulier:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Inhoud reactie/vraag

Bovenstaande gegevens bewaren wij totdat we er zeker van zijn dat je tevreden bent met onze reactie. Het kan voorkomen dat er hierbij nog naar meer gegevens – die voor de desbetreffende situatie relevant zijn – gevraagd wordt. Dit maakt het mogelijk om jouw vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. Ook voor deze informatie geldt: hier wordt zeer zorgvuldig mee omgegaan.

Bij het aanmelden/afnemen van een van de diensten van Marie-Elize of ander soort samenwerking:

Wanneer jij je aanmeldt voor een van de diensten van Marie-Elize, word je gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Met deze gegevens wordt zeer vertrouwelijk omgegaan. Ook zullen ze niet gecombineerd worden met andere persoonlijke gegevens waarover Marie-Elize beschikt.

Wanneer we een samenwerking aangaan, zal er worden gevraagd om je voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode en woonplaats. Deze gegevens hebben wij nodig om de factuur op te maken. Deze gegevens vallen onder de wettelijke verplichting volgens de Belastingdienst.

Bij het aanmelden op de podcast/nieuwsbrief:

Je kunt je aanmelden voor de podcast of abonneren op de nieuwsbrief. Hierin ontvang je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Deze aanmelding of dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je je abonnement opzegt.

Hoe lang?
Marie-Elize bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Wanneer je Marie-Elize per e-mail verzoekt om een reactie of persoonsgegevens te verwijderen, zullen deze binnen 14 dagen worden verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
  • Het laten corrigeren van fouten.
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
  • Het intrekken van toestemming.
  • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik.

Je kunt een verzoek indienen via info@marie-elize.nl.

Delen met derden
Marie-Elize verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Je gegevens zullen uitsluitend verstrekt worden indien dit nodig is voor onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe worden gegevens beveiligd?
Marie-Elize ziet het als een grote verantwoordelijkheid om zeer zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om te gaan. Ook neemt Marie-Elize passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb jij het gevoel of vermoeden dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn? Neem dan contact op met Marie-Elize (info@marie-elize.nl). In het uiterste geval kun je contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat (bij het eerste bezoek aan de website) wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website werkt zoals die hoort te werken en ook vergroten ze jouw gebruiksgemak, door bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen te onthouden. Deze cookies maken geen inbreuk op jouw privacy. Voor de tracking cookies wordt bij jouw eerste bezoek aan de website toestemming gevraagd. Zij houden het surfgedrag bij. Dit zorgt ervoor dat Marie-Elize haar diensten en informatie kan afstemmen op de wensen van haar doelgroep. Je kunt je afmelden voor de cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het kan echter zijn dat sommige onderdelen van de website dan minder goed werken.

Google Analytics
Marie-Elize maakt ook gebruik van Google Analytics (analytische cookies) om bij te houden hoe onze bezoekers de website gebruiken. De IP-adressen zijn anoniem ingesteld. Ook heeft Marie-Elize passende maatregelen getroffen om de beveiliging van gegevens te waarborgen.

Opgesteld in november 2018. Deze voorwaarden kunnen ten alle tijden worden aangepast.